Michal Melo a jeho úspěšný projekt: DOUČOVÁNÍ PŘEROV

Hledáte doučování v Přerově?

Rozhovor s inspirativní osobností – MICHAL MELO

Je známým faktem, že nás lidé v našem okolí značně ovlivňují. Velmi ráda tak používám větu:  „S jakými lidmi se stýkáte, takový máte život.“ Je fajn obklopovat se inspiratívními osobnostmi, je to velmi povzbuzující, obohacující a člověka to motivuje na sobě pracovat. Jednou z takovýchto inspirativních osobností je i Michal Melo. Měla jsem možnost potkat se s ním na setkání podnikatelů z regionu Olomouckého kraje. Michal před časem spustil úspěšný projekt DOUČOVÁNÍ PŘEROV, jehož význam a obliba raketově stoupá každým dnem. Michala jsem pro vás vyzpovídala.

Dobrý den, Michale, letos jste odstartoval projekt „Doučování Přerov“, mohl byste nám ho blíže popsat?

Tento projekt je primárně zaměřen na mimoškolní vzdělávání dětí a žáků ze základních a středních škol v Přerově a v okolních vesnicích. Formou domácího individuálního doučování pomáháme dětem a studentům, kterým se občas ve škole něco nevydaří nebo potřebují danou látku vysvětlit trošku jiným způsobem či na jiných příkladech. V klidnějších podmínkách se dítě dokáže lépe soustředit a udrží tak pozornost k danému tématu. Tento individuální přístup nabízíme i pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, kterým (jak již máme otestováno) hodně pomáhá.

Co Vás vedlo k rozhodnutí zrealizovat takovýto projekt?

Těch podnětů bylo určitě mnoho. Asi nejvíce mě ale inspirovala moje manželka, která doučuje děti už asi 6 let. Občas se totiž stávalo, že jsem ji musel v doučování zastoupit. A to bylo něco, co mě opravdu bavilo. Děti už ze školy učivo většinou znají a nechápou třeba jen určité souvislosti. Když jim pak osvětlíte celou problematiku malinko jinak, než ji zaslechli ve škole, většinou to pochopí velice rychle. A to má pak člověk v sobě ten skvělý pocit, protože ví, že dělá něco smysluplného.

Na základě těchto osobních zkušeností jsem se začal zajímat, jak by se dala tato činnost provozovat oficiálně a ve větším měřítku. Zároveň jsem zjistil, že na trhu takovýchto podobných subjektů v okolí mnoho není. A vzhledem k tomu, že mé bývalé zaměstnání mě už moc nenaplňovalo, nebylo co řešit.   

 V rámci projektu nabízíte také doučování skupin, komu byste tuto formu výuky doporučil?

Skupinové doučování je určené pro maximálně 3 žáky. Klademe opravdu velký důraz na individuální přístup, protože při větším počtu dětí by systém výuky ztrácel smysl. Zároveň ale víme, že ne každý rodič si může dovolit pro své dítě soukromé lekce. Jedná se tedy o jakousi ekonomicky přijatelnější variantu poskytovaných služeb.

 Kromě doučování se zaměřujete také na zlepšení kvality života seniorů. Jaké možnosti jim nabízíte?

Ano, jak říkáte, chceme pomáhat i seniorům. Nesmíme na ně zapomínat, protože patří do naší společnosti stejně jako děti. I když s tou uspěchanou moderní dobou se někdy bohužel nejsou schopní srovnat.

S nabídkou se pohybujeme prozatím ve 2 rovinách. Jedná se o domácí individuální kurzy práce na počítači, kde se mohou senioři seznámit s úplnými základy či rozšířit své znalosti na pokročilejší úroveň. V rámci těchto kurzů se mohou naučit pracovat i s jinými typy moderních zařízení (např. mobilní telefon, tablet). Druhou nabízenou službou pro seniory jsou lekce trénování paměti, které pomáhají seniorům příjemným a nenásilným způsobem procvičovat svůj mozek.

 Součástí Vaší nabídky jsou i tzv. Naučné vycházky pro děti. O co se vlastně konkrétně jedná?

Jedná se o přibližně dvouhodinové vycházky po Přerově za doprovodu dvou dospělých osob z našeho týmu. Děti se mohou seznamovat s naší přírodou, naučí se poznávat různé druhy rostlin i zvířat a něco zajímavého se o nich dozví. Zároveň nakouknou do historie našeho města trošku zábavnější formou, než jsou zvyklí ze školy. Máme pro děti nachystanou spoustu her a zábavy (např. geocaching).

 Máte za sebou už nějaké úspěchy?

Každý žák nebo student, kterého jsme zatím doučovali, se ve škole zlepšil. Z posledních bych určitě vyzdvihnul 2 úspěšné reparáty na ZŠ a SŠ a také 2 úspěšně složené státní maturity z angličtiny.

Michale, je to opravdu báječné! Jako máma školního a předškolního dítka jsem velmi ráda, že takový projekt v našem městě funguje. Dokonce už běží jakási šeptanda mezi rodiči, že narazili na super program DOUČOVÁNÍ PŘEROV a že v nabídce je toho spousta zajímavého. Přeji Vám i celému Vašemu týmu lektorů spousty spokojených dětí, rodičů i seniorů. Děkuji za rozhovor.

Také děkuji! A snad jen dodám, že spokojenost, pohodu a radost přeji nám všem.


Doučování Přerovsko; lektor na doučováníIng. Michal Melo se narodil a žije v Přerově spolu se svojí manželkou Lenkou. Na VUT v Brně vystudoval stavební fakultu. Po škole pracoval jako úředník a poté jako projektový pracovník v místní akční skupině MAS Jižní Haná.

Michal měl dlouho v hlavě myšlenku podnikat v oblasti neformálního vzdělávání a v roce 2017 začal tuto myšlenku realizovat a založil projekt DOUČOVÁNÍ PŘEROV.

„Jsem velmi flexibilní člověk a budu se snažit vyhovět všem Vašim požadavkům. Nabízím především výuku základních předmětů, většinou na úrovni ZŠ. Mohu dojíždět za žákem, ale výuka může probíhat přímo u nás doma. Doučování probíhá přesně podle potřeb žáka. Chci děti doučovat tak, aby pro ně bylo učení zábavnější, jednodušší a rychleji vše pochopili.“

Komentáře